Tatry – Morskie Oko

(English below)

Morskie Oko

Największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potok. Jest to miejsce, które zadziwia. Miejsce, w którym człowieka przechodzą ciarki… Można tam zostać na zawsze! Niestety nie mogłem aż tak długo tam przebywać, ale zostawiłem tam aparat. Aparat, który ponad rok rejestrował to wszystko, co się tam dzieje. Wytrwale spełniał swoją funkcję przez długie miesiące aż pewnego dnia…

Myślałem, że Karkonosze nauczyły mnie podejścia do gór. Pewnego dnia tatrzańska aura go pokonała. Na szczęście nie został całkowicie zniszczony. Wytrzymał aż do mojego powrotu. Pierwsze co zauważyłem po otwarciu puszeczki to mokry papier. Jest to widok, którego za każdym razem się obawiam. Przeważnie taki widok zwiastuje bardzo nieudane zdjęcie. I tak też pomyślałem. Wielki to smutek kiedy 14 miesięcy naświetlania zdjęcia idzie na marne. Tak czy inaczej, postanowiłem jednak zeskanować ten negatyw. Była to bardzo dobra decyzja. Nigdy bym sobie nie wybaczył utraty tak wspaniałego ujęcia. Mimo że jest nieudane, dla mnie jest piękne. Kiedy otworzyłem przesyłkę z wydrukiem, to wrażenie jeszcze bardziej spotęgowało. Wydruk na metalu dokonuję tylko przy wyjątkowych zdjęciach i tu nie mogło być inaczej. Przedstawiam państwu zdjęcie gotowej pracy. Który aktualnie posiadam, a który szuka swojego nowego domu.
Dostępne różne formaty.
Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem zapraszam do kontaktu:
Email: sloneczny.sklep@poczta.fm
Tele: +48782148456

Tatra mountains – Morskie Oko

The largest lake in the Tatra Mountains, located in the Fish Creek Valley. It is a place that amazes. A place that makes you shiver… You can stay there forever! Unfortunately, I couldn’t stay there so long, but I left my camera there. The camera which was recording everything that was happening there for over a year. It fulfilled its function for many months until one day… I thought that Karkonosze had taught me how to approach mountains.

One day the Tatra aura defeated it. Fortunately, it was not completely destroyed. It held out until my return. The first thing I noticed upon opening the can was the wet paper. This is a sight I am afraid of every time. Usually such a sight heralds a very unsuccessful photo. And so I thought. It is a great sadness when 14 months of exposing the photo go to waste. Anyway, I decided to scan this negative. It was a very good decision. I would never forgive myself for losing such a wonderful shot. Although it is unsuccessful, to me it is beautiful. When I opened the package with the print, this impression was even more intensified. I only print on metal for exceptional photos and this could not have been any different. I present to you a photo of the finished piece. Which I currently own, and which is looking for its new home.
Various formats available.
If you are interesed to buing, please coctact me:

Email: sloneczny.sklep@poczta.fm
Tele: +48782148456
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Find me on: Facebook Instagram YouTube

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *